Welsh Communication Support Pack / pecyn cymorth Cyfathrebu Cymraeg

Welsh Communication Support Pack / pecyn cymorth Cyfathrebu Cymraeg

Mae’r pecyn cymorth Cyfathrebu Cymraeg yn cynnwys:

– “Strôc” – gwybodaeth gyfeillgar i affasia

Mae’r canllaw hwn ar gyfer pobl ag affasia. Mae’n egluro beth yw affasia ac yn rhoi gwybodaeth ymarferol ac awgrymiadau ar sut i gyfathrebu’n dda.

– “Eich cyfathrebu ar ôl strôc” – canllaw cyfeillgar i affasia

Mae’r canllaw hwn ar gyfer pobl ag affasia. Mae’n cynnwys gwybodaeth a all helpu pobl i ddeall mwy am pan fyddwch yn cael strôc a sut i symud ymlaen.

– Cerdyn cyfathrebu:

Gall goroeswyr strôc ag affasia ddefnyddio’r cerdyn maint waled hwn i roi gwybod i bobl eu bod wedi cael strôc ac efallai y bydd angen cymorth arnynt i gyfathrebu.

– Llyfr Lluniau Cyfathrebu: Cymuned (dewisol)

Mae hyn ar gyfer y rhai sydd ag anawsterau cyfathrebu cymedrol i ddifrifol. Gall y llyfr hwn helpu pobl ag anawsterau cyfathrebu i gyfathrebu’n dda gartref ac yn y gymuned. Mae’r lluniau a’r eiconau yn ymdrin ag ystod eang o bynciau bob dydd.  Mae’n galluogi pobl i ddefnyddio lluniau ac eiconau i ddweud wrth bobl amdanyn nhw eu hunain, sut maen nhw’n teimlo ac i roi gwybod i eraill beth maen nhw ei eisiau a’i angen.

£0.00

0
    0
    Items in your cart
    Your cart is emptyReturn to shop